Hva er Universell Utforming?

Hva er Universell Utforming?
Lesetid: < 1 minutt

Fredrikstad Webdesign AS har som standard å utvikle nettsider etter loven om Universell Utforming, men hva er egentlig Universell Utforming? Siden 2013 har det vært et regelverk å følge for å utvikle nye nettsider.
I dette innlegget skal vi enkelt forklare hva Universell Utforming er, og hvordan det påvirker måten vi lager nettsider på.

Hva er Universell Utforming?

Universell Utforming handler om å utvikle nettløsninger som kan brukes av alle, også de med nedsatt funksjonsevne (for eksempel blinde eller døve personer). Et eksempel på Universell Utforming kan være video med undertekster, slik at døve også kan vite hva videoen handler om.

Forskriften om Universell Utforming er også basert på Diskrimineringsloven, om forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

I hovedsak gjelder Universell Utforming nettsider som retter seg mot allmennheten. Offentlig sektor, for eksempel skole- og utdanningssektoren er omfattet av Universell Utforming, men det er også regler for annet næringsliv. I offentlig sektor blir nettsider og andre nettløsninger brukt av allmennheten, da disse sidene gir informasjon til alle innbyggere. Som studenter, foreldre, ansatte og andre mennesker. Derfor er det ekstra viktig at websider for offentlig sektor følger dette lovverket, siden de henvender seg til alle.

Forskriften om Universell Utforming av IKT-løsninger stiller krav til at nettsider skal oppfylle 35 av 61 kriterier i standarden Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG 2.0).

Som tidligere nevnt, gjelder forskriften for nettsider som retter seg mot allmennheten, som for eksempel nettaviser, nettbutikker og offentlige etater. Privat sektor har også krav om å følge Universell Utforming, men reglene er litt mindre strenge. For privat næringsliv henvender man seg ikke alltid direkte til allmennheten i Norge, og må derfor ikke oppfylle like mange krav som offentlig sektor.

Kilde: https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/kva-seier-forskrifta

Er du vår nye webdesigner?Se ledig stilling
+