Hva er et WordPress child theme?

Hva er et WordPress child theme?
Lesetid: < 1 minutt

I denne bloggposten forklarer vi hva et WordPress child theme er, og hva som er fordelene med å bruke det. Et child theme er et theme som arver sin funksjonalitet og design fra et annet theme, i denne sammenheng kalt parent theme.

Bruk av child themes har klare fordeler

Fordelene med å bruke et child theme er at du:

  1. Kan oppdatere eller overskrive parent themet uten at du mister endringene som er gjort i child themet. Child og parent theme ligger i separate mapper på serveren. Å oppdatere themes er svært viktig slik at hjemmesiden holder følge med utviklingen på internett hva gjelder funksjonalitet og sikkerhet.
  2. Kun legger inn de endringene og tilpasningene du ønsker i child themet, resten arves automatisk fra parent themet.
  3. Kan oppdatere eller overskrive parent themet uten at du mister endringene som er gjort i child themet. Child og parent theme ligger i separate mapper på serveren.

Fredrikstad Webdesign AS benytter alltid child theme når vi utvikler nettsider basert på WordPress.  

Er du vår nye webdesigner?Se ledig stilling
+