Vekstdrevet webdesign

Ny nettside eller redesign av nettsiden? Bare tanken på dette kan få det til å gå kaldt nedover ryggen på enhver som har ansvar for bedriftens sin nettside. Du vet at tiden ikke strekker til, men dere er alle enige om at noe må gjøres. Det er allerede gått to år siden sist. Besøkstallene viser ingen utvikling og nettsiden gir svært få leads og henvendelser.

Scroll for å lese mer

Hva er vekstdrevet webdesign?

Vekstdrevet webdesign (growth-driven design) handler om å skape en nettside som er i kontinuerlig utvikling, basert på hvordan besøkende tar den i bruk. Ved å benytte analyse og informasjon fra besøkende sitt bruksmønster, gjør denne metoden det mulig å slå sammen re-design av nettsiden og målene fra markedsføringen.

Tradisjonell webdesign består vanligvis av en prosjektperiode hvor alt settes opp på én gang, og forblir gjerne statisk de neste to til fire årene. Vekstdrevet webdesign er derimot en interaktiv og kontinuerlig prosess hvor forandringer skjer løpende og nettsiden er i konstant utvikling.

Dette er en prosess som hele veien involverer analyse av hva besøkende gjør på siden. Via analyse vil vi avdekke hva som ikke fungerer optimalt og som derfor må endres på. På denne måten er nettsiden i stadig forandring i takt med kundens og markedets forventninger.

I stedet for å re-designe nettsiden hvert 2-3. år, basert på subjektiv gjetning, utfører man kortere prosjektperioder som stadig forbedrer nettsiden. Basert på besøkendes bruk, gjør man analyser og tilpasser nettsiden optimalt. Dette gjøres selvfølgelig i samsvar med bedriftens digitale markedsføringplan.

En hjemmeside burde påvirke virksomhetens konkrete vekst-mål og fungere som en 24 timers salgsmaskin. Enig?

Minimer risikoen, maksimer ROI.

Med vekstdrevet webdesign slipper man å forskuddsbetale store summer før nettsiden er ferdig. Ved å ta i bruk vekstdrevet webdesign,  kan vi nå utvikle nettsider med en smartere, smidigere og datadrevet tilnærming. Det minimerer fallgruvene ved tradisjonell webutvikling og sikrer produksjon av optimaliserte nettsider, som kontinuerlig skaper resultater.