Logo- og grafisk profil

Bedriften eller organisasjonen din blir målt og vurdert ut ifra fire områder: Det bedriften gjør, det bedriften sier, det andre sier om bedriften, og hvordan bedriften ser ut.

Les mer Ta kontakt
Grafisk design utført for FREVAR

En grafisk identitet (visuell identitet) er retningslinjene for hvordan bedriften din ser ut i alle typer grafisk kommunikasjon. Dette omfatter logo, fonter, visittkort, brevark, annonser og fargepalett med mer. I tillegg er illustrasjoner, bilder og bildebruk med på å definere den visuelle identiteten.

Hvorfor er grafisk design viktig?

Vi husker bedre det vi ser enn det vi leser. Et bilde er altså verdt mer enn tusen ord. En god logo – selve signaturen til bedriften – er viktig. Farger, skrifttyper, ikoner, illustrasjoner og bildestil er også med på å skape det visuelle uttrykket. Det grafiske designet skal speile hva bedriften er og gjør, og skille den fra andre aktører.

Ny grafisk identitet, eller en modernisering av den gamle?

De fleste grafiske profiler trenger å bli oppdatert en gang i blant. Uttrykket bør friskes opp og fornyes. Små justeringer på form og farge kan være nok til å bli «ny»!

Slik jobber vi i Fredrikstad Webdesign med grafisk design

Vi starter ofte med en workshop sammen med kunden. Da går vi først gjennom nåværende grafisk identitet, og gjør deretter en «behovsanalyse» av grafisk uttrykk, farger, bilder, form og tekst. Sammen kommer vi frem til retninger som kan fungere, og retninger som vi må unngå.

I en slik workshop blir kunden klar over hvilke krav som stilles til en god grafisk identitet, samtidig som vi blir kjent med hverandre. På grunnlag av det vi kommer frem til, utvikler vi ett eller flere utkast til elementer i den grafiske profilen. Vi viser i skisser og mockups hvordan elementene vil se ut i bruk, for eksempel på nettsiden, på visittkort, på t-skjorter, i annonser og annet.

Det ferdige produktet er en profesjonell profilhåndbok som beskriver hvordan bedriften bruker logo, fonter, fargepalett og andre elementer.

Se eksempler på logoer vi har designet

Se eksempler på annonser og annet grafisk materiell vi har designet